Winkelwagen

0 producten

nog 2 producten en de bezorging is gratis!

Gratis verzending!

Vanaf 2 producten

Overmorgen in huis!

Op werkdagen vóór 16:00 besteld

Disclaimer

 

De rechten met betrekking tot deze website (de “Website”) en de informatie, producten, materialen, software en diensten die daarop zijn weergegeven of op een andere manier via de Website worden verstrekt (de “Informatie”) zijn eigendom van House of Goya B.V. House of Goya B.V. kan deze voorwaarden, de Website en/of de Informatie op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen dan wel de toegang hiertoe beperken of ontzeggen.

House of Goya B.V. verleent u een niet-exclusief, herroepelijk, niet-overdraagbaar en niet-licenseerbaar recht op het gebruik van de Website en de Informatie, enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Ieder ander gebruik, waaronder maar niet beperkt tot openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en linking (zoals “framing” en “deeplinking”) is verboden. House of Goya B.V. betracht redelijke inspanningen om ervoor zorg te dragen dat de Informatie op de Website nauwkeurig en up-to-date is. House of Goya B.V. kan echter niet garanderen dat de Informatie volledig en juist is.

Elektronische communicatie is niet veilig en kan worden onderschept door anderen, door software of spam filters; elektronische communicatie kan gemanipuleerd zijn of besmet met schadelijke materialen zoals virussen. Daarnaast kan elektronische communicatie vertraagd of in het geheel niet aankomen.

Het gebruik van de Website en de Informatie is op eigen risico. House of Goya B.V. garandeert niet de bruikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid en tijdigheid van de Website, noch het ononderbroken, tijdige, veilige of foutloos functioneren daarvan. Het gebruik van de Website (inclusief het downloaden daarvan) is op eigen risico. House of Goya B.V. garandeert eveneens niet dat de Website, de servers of elektronische communicatie vrij zijn van virussen of ander schadelijk materiaal.

House of Goya B.V. is niet aansprakelijk voor enige kosten of schade die direct of indirect verband houden met de Website, de Informatie of elektronische communicatie, waaronder maar niet beperkt tot de gevallen waarin de Website, de Informatie of elektronische communicatie (i) onbruikbaar is, slechts gedeeltelijk of beperkt kan worden gebruikt (ii) nauwkeurigheid, relevantie of courantheid ontbeert dan wel typefouten bevat (iii) is onderschept, gemanipuleerd, besmet, niet is aangekomen (iv) is vertraagd, (v) verlies van gegevens veroorzaakt of (vi) computersystemen schaadt. De exoneratie in deze disclaimer is steeds van toepassing, ongeacht de juridische grond waarop de aansprakelijkheid berust.

De bepalingen in deze disclaimer zijn opgesteld ten gunste van House of Goya B.V. en diens voormalige, huidige en toekomstige groepsmaatschappijen, aandeelhouders van Goya en hun respectievelijke moedermaatschappijen, personen die hebben gewerkt, werken of gaan werken voor House of Goya B.V. (waaronder mede verstaan partners, adviseurs, werknemers, trainees, tijdelijke krachten, freelancers, leveranciers en onderaannemers).

Op de juridische relatie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Niettegenstaande het hiervoor bepaalde, heeft House of Goya B.V. het recht om een gerechtelijke procedure bij de bevoegde rechtbank in uw jurisdictie aanhangig te maken.